Geodone

Náš príbeh za posledných 26 rokov fungovania

Stručná história

Spoločnosť bola založená v roku 1996 Romanom Klčom. Za 26 rokov na trhu si spoločnosť prešla mnohými zmenami. Či už zmenami podnikateľských foriem cez zamestnancov, techniky a softwaru. Firma vždy napreduje, aby bola zabezpečená kvalita práce a individuálny prístup ku každému zákazníkovi.

Naši zákazníci

Hlavnou pracovnou náplňou spoločnosti sú geodeticé a kartografické práce. Spolupracujeme s jednotlivými zákazníkmi tak isto ako aj s veľkými medzinárodnými firmami. Malým jednoduchým projektom venujeme toľko isto energie ako aj niekoľkoročným veľkým developerským projektom, pretože si vážime každého jedného zákazníka.

Naše projekty

Za dobu pôsobenia sme vyhotovili skoro 10 000 zákaziek. Medzi naše najväčšie projekty patrí dlhodobá spolupráca na rekonštrukciách plynovodov s SPP, stavba Auparku v Piešťanoch a výstavba štvrťe Lodenica v Piešťanoch.